467/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av 30 kap. 12 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 30 kap. 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 769/1990, som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

12 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 2 eller 4―6 §, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 197/2005
LaUB 3/2006
RSv 25/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.