457/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 2000 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 10 december 2004 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés beslut MSC.175(79) gjorda ändringarna i 2000 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), vilka godkänts av republikens president den 22 december 2005, träder i kraft den 1 juli 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

(Ändringarna finns tillpåseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på svenska och finska.)

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.