450/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 april 1999 om ordningsvakter (533/1999) 1 § 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om rätten att avbryta en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller bestämma att en sådan sammankomst eller tillställning skall avslutas finns i lagen om sammankomster. Bestämmelser om rätten att bistå vid biljettkontroll och att avlägsna en passagerare utan biljett från ett kollektivt trafikmedel eller ett plattformsområde finns i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 167/2005
LaUB 2/2006
RSv 21/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.