449/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av 17 kap. 6 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 17 kap. 6 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 563/1998, som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

6 §
Motstånd mot person som upprätthåller ordningen

Med person som upprätthåller ordningen avses i denna paragraf


2) en biljettkontrollör som avses i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979) och en ordningsvakt som bistår vid kontrollen,Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 167/2005
LaUB 2/2006
RSv 21/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.