Ursprungliga författningar: 2006

449/2006
Lag om ändring av 17 kap. 6 § i strafflagen
448/2006
Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
447/2006
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
446/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det med Peru ingångna avtalet om integrerad användning av samfälld skog i Pichis Valley som ett alternativ till kokaodling
445/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer
444/2006
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
443/2006
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
442/2006
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
441/2006
Lag om ändring av vägtrafiklagen
440/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.