426/2006

Given i Helsingfors den 31 maj 2006

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 5568,21 euro/ mån
9 B 4923,39 euro/ mån
8 A 4731,82 euro/ mån
8 B 4291,30 euro/ mån
7 A 3875,14 euro/ mån
7 B 3462,67 euro/ mån
6 3089,68 euro/ mån
5 2605,31 euro/ mån
4 A 2350,36 euro/ mån
4 B 2163,41 euro/ mån
3 1870,28 euro/ mån
2 1668,54 euro/ mån
1 1595,45 euro/ mån


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 31 maj 2006

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.