420/2006

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

Lag om ändring av 85 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 85 § 3 mom. som följer:

85 §
Arbetskraftsbyråns övriga behörighet

Behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av denna lag är arbetskraftsbyråerna i de kommuner som är mest betydande med tanke på den utländska arbetskraftens rörlighet, så som närmare föreskrivs genom förordning av arbetsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 5 juni 2006.

RP 46/2006
AjUB 3/2006
RSv 50/2006

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.