415/2006

Given i Helsingfors den 30 maj 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximiräntesats som skall användas vid beräkning av pensionskassors ansvarsskulder och pensionsstiftelsers pensionsansvar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 82 a § 4 mom. i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992), sådant det lyder i lag 392/2006, och 44 a § 4 mom. i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 391/2006:

1 §

I fråga om tilläggspensionsverksamhet är den maximiräntesats som skall användas vid beräkning av pensionskassors ansvarsskuld samt A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars pensionsansvar år v 100 · (b1) %, där


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 30 maj 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.