414/2006

Utfärdat i Helsingfors den 24 maj 2006

Statsrådets beslut om upplösande av Sumiainen kommun, Suolahti stad och Äänekoski stad och bildande av en ny Äänekoski kommun

Statsrådet har med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Sumiainen kommun, Suolahti stad och Äänekoski stad upplöses och i stället bildas en ny kommun, som omfattar deras nuvarande områden och som börjar använda namnet Äänekoski och benämningen stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya kommunen hör till de domkretsar och förvaltningsområden som den nuvarande Äänekoski stad tillhör.

Verkningar på språklig indelning

Den nya kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 24 maj 2006

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Konsultativ tjänsteman
Kyösti Tornberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.