385/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Inrikesministeriets förordning om utbildning av säkerhetsmän vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 2 mom. i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §
Tillämpningsområde

Endast en sådan tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet som förordnats till gränsbevakningsman och som genomgått specialutbildning enligt denna förordning kan verka som säkerhetsman i sådana säkerhetsuppgifter som anges i 23 § i gränsbevakningslagen (578/2005).

2 §
Antagning till utbildning

Utbildning för säkerhetsuppgifter ges endast till de gränsbevakningsmän som gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter särskilt utser. Till utbildningen för säkerhetsuppgifter antas sådana gränsbevakningsmän som till sina egenskaper lämpar sig väl för uppgifterna.

3 §
Ordnande av utbildning

Gräns- och sjöbevakningsskolan ordnar utbildning för säkerhetsuppgifter vid gränsbevakningsväsendet. Gräns- och sjöbevakningsskolan svarar också för utvecklandet av utbildningen för säkerhetsuppgifter och samordningen av den inom gränsbevakningsväsendet.

Utbildning för säkerhetsuppgifter kan ges av gränsbevakningsmän som genomgått den utbildning av säkerhetsmän som ordnas av gräns- och sjöbevakningsskolan eller av polisen.

4 §
Grundutbildning och kompletteringsutbildning av säkerhetsmän

Grundutbildning av säkerhetsmän ges på den grundkurs för beredskapsstyrkor som verkställs av gräns- och sjöbevakningsväsendet. Kompletteringsutbildning av säkerhetsmän ingår i de årliga utbildningsprogrammen vid gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter. Om grundutbildningen och kompletteringsutbildningen av säkerhetsmän föreskrivs närmare särskilt.

5 §
Utbildning av allmän ledare och fältchef för skötsel av säkerhetsuppgifter

Gränsbevakningsmän som i enlighet med statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005) verkar som allmänna ledare eller fältchefer får utbildning i sådana planerings- och ledningsuppgifter som hänför sig till säkerhetsuppgifter i enlighet med vad som särskilt bestäms om detta.

6 §
Övergångsbestämmelse

Gränsbevakningsmän som år 2003 eller därefter, före denna förordnings ikraftträdande, har genomfört utbildning i enlighet med förordningen får genom beslut av chefen för respektive förvaltningsenhet verka som säkerhetsmän.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 19 maj 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.