379/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § i bränsleavgiftslagen av den 30 december 2003 (1280/2003) som följer:

6 §
Fordon som är befriade från bränsleavgift

Befriade från bränsleavgift är

1) motorredskap och till motorredskap utrustade traktorer samt på bilchassi byggda motorredskap utan något annat än flak, tank eller annat lastutrymme med direkt samband med redskapsuppgiften, då fordonen inte används för andra transporter än sådana transporter på själva arbetsområdet som föranleds av deras användningsändamål eller för transport av fordonens bränsle och smörjmedel eller då fordonen förflyttas från ett arbetsområde till ett annat,

2) traktorer, då de används på en torvupptagningsplats,

3) motorslädar,

4) lastbilar och bussar som drivs med flytgas, naturgas eller annat därmed jämförbart gasformigt bränsle,

5) person- och paketbilar som drivs med bränsle bestående av metan,

6) motorfordon som huvudsakligen drivs med trä- eller torvbaserat bränsle, och

7) fordon som används under en tävling som finns upptagen i vederbörande organisations tävlingskalender eller under förberedelserna för tävlingen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

RP 15/2006
FiUB 1/2006
RSv 39/2006

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.