371/2006

Given i Helsingfors den 28 april 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 5 juni 2003 genom Internationella sjöfartorganisationens sjösäkerhetskommittés beslut MSC.142(77) gjorda ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), vilka republikens president godkänt den 10 december 2006, träder i kraft den 1 juli 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 28 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.