361/2006

Utfärdat i Helsingfors den 10 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om hälsokontrollprogram för hjorthägn 11/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkterna 4.1. och 9.2. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter 12/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av brucellos hos svin 13/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av 11. punkten och bilaga I till jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin 14/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av 21 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningsprogram av salmonella hos broiler och kalkon 15/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av 21 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningsprogram av salmonella hos hönor 16/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkt 6. i jord- och skogsbruksministetriets veterinär- och livsmedelsavdelnings cirkulär om bekämpande av enzootisk bovin leukos 17/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkterna 4. och 7. i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings cirkulär om bekämpande av smittsam rinotrakeit/pustular vulvovaginit (IBR/IPV) hos nötkreatur 18/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk 19/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om förbud att flytta vildsvin 20/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma 21/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkt 2. i jord- och skogsbruksminisreriets veterinär- och livsmedelsavdelnings cirkulär om hälsokrav gällande embryon av nötkreatur 22/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkt IV. i jord- och skogsbruksministeriets beslut om krav på behandling av och kvaliteten på embryon och äggceller från hästdjur 23/VLA/2006 10.5.2006 24.5.2006

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Helsingfors den 10 maj 2006

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.