360/2006

Given i Helsingfors den 18 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1284/2003) om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1284/2003) av den 22 december 2003 om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering 1 § 5 mom., sådan den lyder i förordning 390/2004, som följer:

1 §

Med avvikelse från 1 mom. får stöd för bostadsfinansiering enligt 22 § och investeringsstöd enligt 10 § 1 mom. 1 punkten i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) dock sökas från och med den 24 maj 2004. Möjligheten att ansöka om stöd gäller inte stöd som beviljas för nybyggnad och utvidgning av svinhus. Stöd för grundlig reparation av svinhus får emellertid sökas.Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2006.

Helsingfors den 18 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esko Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.