359/2006

Given i Helsingfors den 19 maj 2006

Lag om ändring av 1 § i lagen om gottgörelsen till republikens president

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 november 1999 om gottgörelsen till republikens president (1032/1999) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 956/2001, som följer:

1 §

Den årliga gottgörelse som republikens president uppbär för sitt ämbetsuppdrag är 126 000 euro. Dessutom utges till presidenten 171 000 euro om året för representation. Presidenten skall därtill ges bostad i ett hus som tillhör staten och vars underhåll, uppvärmning och belysning samt inredning bekostas och för vilken den behövliga personalen avlönas med statsmedel.Denna lag träder i kraft den 24 maj 2006. Lagen tillämpas från den 1 mars 2006.

RP 11/2006
GrUB 3/2006
RSv 44/2006

Helsingfors den 19 maj 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.