356/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 10 maj 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) punkterna 13, 46, 51 i del I och punkterna 5 och 9 i del II,

av dem punkt 46 i del I i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 309/2005 samt punkt 5 i del II i nämnda bilaga sådan den lyder i förordning 575/2003, samt

fogas till del II i bilaga 1, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 575/2003, en ny 11 och en ny 12 punkt som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 10 maj 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.