355/2006

Given i Helsingfors den 9 maj 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) 8 § och rubriken för 10 § samt

fogas till 10 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §
Krav enligt direktiv och E-reglementen

1. Fordon i kategori L samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter skall vid typgodkännandet och när de tas i bruk för första gången uppfylla de krav i bilaga 1 som gäller EG- eller E-typgodkännande eller överensstämmelse med ett direktiv eller ett E-reglemente.

2. Vid typgodkännande av små serier och vid registrerings- eller ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier och fordon som tillverkats eller införts till landet som enskilt exemplar kan de undantag som anges i bilaga 2 göras från kraven i bilaga 1.

10 §
Överensstämmelse med kraven i fråga om fordon som införts till landet som flyttgods och några andra fordon

3. Ett fordon anses uppfylla kraven i 1 mom., om fordonet uppfyller de krav som gäller för modellåret i fråga i det tidigare registreringslandet och, när det gäller fordon som är från modellår 1993 eller nyare fordon, utsläppen motsvarar åtminstone utsläppsnivån enligt E-reglementet nr 40/01.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 9 maj 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.