354/2006

Given i Helsingfors den 9 maj 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 14 § och rubriken för 18 §, av dem 14 § sådan den lyder i förordning 575/2003, samt

fogas till 18 § ett nytt 3 mom. som följer:

14 §
Krav enligt direktiv och E-reglementen

1. Fordon i kategorierna M, N och O samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter skall vid typgodkännandet och när de tas i bruk för första gången uppfylla de krav i bilaga 1 som gäller EG- eller E-typgodkännande eller överensstämmelse med ett direktiv eller ett E-reglemente.

2. Vid typgodkännande och registrerings- eller ändringsbesiktning av ett enskilt fordon kan följande undantag göras från kraven i bilaga 1:

a) vid EG-typgodkännande, nationellt typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning av en husbil, ambulans, likbil, invalidtaxi, räddningsbil och polisbil de undantag som nämns i bilaga 2,

b) i fråga om ett fordon som är avsett för skydd av passagerare eller varor (bepansrat fordon) de undantag som nämns i bilaga 3,

c) andra fordon avsedda för särskilda ändamål, inklusive husvagnar, de undantag som nämns i bilaga 4,

d) mobilkranar de undantag som nämns i bilaga 5,

e) vid sådant typgodkännande av små serier som avses i 30 § i fordonslagen och vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som typgodkänts i små serier samt vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som tillverkats som enskilt exemplar eller fordon i kategorierna M1, N1 och N2 som införts till landet som enskilt exemplar de undantag som nämns i bilaga 6.

18 §
Överensstämmelse med kraven i fråga om fordon som införts till landet som flyttgods och några andra fordon

3. Ett fordon anses uppfylla kraven i 1 mom., om fordonet uppfyller de krav som gäller för modellåret i fråga i det tidigare registreringslandet och i fråga om fordon från modellår 1992 eller nyare fordon utsläppen motsvarar åtminstone utsläppsnivån för lågemissionsbil.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Helsingfors den 9 maj 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.