350/2006

Utfärdat i Helsingfors den 4 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder ikraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogs-bruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om utövandet av veterinärverksamhet i Finland av medborgare från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 3/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006
JSM:s förordning om ändring av 5 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar 4/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkterna 3. och 4. i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av rabies 5/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogs-bruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av BSE 6/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkt 3.2. i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings cirkulär om bekämpning av bovin tuberkulos 7/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006
JSM:s förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för hägn avsedda för flyttning av hjortar 8/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006
JSM:s förordning om ändring av punkterna 3.2. och 4. i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av bovin brucellos 9/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogs-bruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av brucellos hos får och getter 10/VLA/2006 4.5.2006 15.5.2006

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Helsingfors den 4 maj 2006

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.