348/2006

Given i Helsingfors den 21 april 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 augusti 2003 om försök med elektroniska recept (771/2003) 7 § 1 mom. som följer:

7 §

För användning av elektroniskt recept krävs det att patienten ger sitt samtycke enligt 13 § 3 mom. 2 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) till att de elektroniska recept som skrivs för honom eller henne lagras i receptdatabasen samt till att de lagrade uppgifterna lämnas ut till apoteket för expediering av läkemedlet och till Folkpensionsanstalten för avgörande av sjukförsäkringsersättningen.Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.

Helsingfors den 21 april 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.