330/2006

Given i Helsingfors den 4 maj 2006

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av 2 § i sjötrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i sjötrafikförordningen av den 7 februari 1997 (124/1997) 2 § 1 mom.3 och 4 punkten samt 3 mom. och

fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt samt till 2 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §
Farkosters basutrustning

I en farkost som är försedd med motor eller i en över fem meter lång farkost försedd med segel skall då den är i gång finnas följande funktionsdugliga utrustning:


3) åror eller paddel eller ett ankare med lina,

4) en vederbörligen granskad handbrandsläckare, om farkosten har en förbränningsapparat, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på mer än 25 kilowatt; handbrandsläckaren skall överensstämma med standarden EN 3 och dess effektklass skall vara minst 8A 68B,

5) i stället för en handbrandsläckare som avses i 4 punkten en vederbörligen granskad släckare, som överensstämmer med standarden EN 3 och vars effektklass är minst 13A 55B eller som är av de äldre klasserna AB eller ABE med minst två kilogram släckningsmedel.

Handbrandsläckare skall granskas med ett års intervall. Granskning och service av handbrandsläckare skall utföras i enlighet med inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare (917/2005).


Om navigationsljus och flytgasaggregat bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.

Förordningens 2 § 1 mom. 5 punkt gäller till den 1 maj 2008.

Helsingfors den 4 maj 2006

Minister
Antti Kalliomäki

Sjöfartsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.