320/2006

Given i Helsingfors den 27 april 2006

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för lantdagsreformen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Ett jubileumsmynt med valören 10 euro präglas med anledning av lantdagsreformens 100-årsjubileum.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktören för Ab Myntverket i Finlands släktnamnsinitialer M och M.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Mitt på myntets teckensida finns i relief valurnans öppning, i vilken uppifrån kvinnofingrar i fördjupning och nerifrån mansfingrar i fördjupning lägger valsedlar i relief. Från vänster neråt finns i bågform relieftexten EDUSKUNTAUUDISTUS och ovanför den relieftexten 100 v. Från höger uppåt finns årtalet 2006 i relief.

På myntets valörsida finns uppifrån ner ett kvinnoansikte i fördjupning och nerifrån upp ett mansansikte i fördjupning. Från vänster neråt finns i bågform texten SUOMI FINLAND i fördjupning och från höger uppåt i bågform värdebeteckningen 10 EURO i fördjupning. Mellan ansiktena finns en slingrande linje i fördjupning.

På myntets cylinderyta finns texten LANTDAGSREFORMEN 1906.

6 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntet framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2006.

Helsingfors den 27 april 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.