319/2006

Given i Helsingfors den 26 april 2006

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2005/76/EG av den 8 november 2005 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG och 86/362/EEG beträffande de gränsvärdena för resthalter av kresoximmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaxyl och azoxystrobin som fastställs i dessa direktiv.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2006.

Kommissionens direktiv 2005/76/EG (32005L0076); EUT nr L 293; 9.11.2005, s. 14

Helsingfors den 26 april 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.