313/2006

Given i Helsingfors den 27 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 18 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 28 juni 1993 om förhindrande av miljöförorening från fartyg (635/1993) 18 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i förordning 1074/2004 som följer:

18 §
Utsläpp av toalettavfallsvatten i vattnet från fartyg

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfallsvatten i vattnet på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg också annorstädes, med följande undantag:


2) behandlat toalettavfallsvatten får släppas ut på minst 3 sjömils avstånd från närmaste land genom en sådan av sjöfartsverket, eller när det gäller ett utländskt fartyg av dess flaggstats administration, godkänd anläggning som finfördelar och desinficerar toalettavfallsvattnet, ochDenna förordning träder i kraft den 3 maj 2006.

Helsingfors den 27 april 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.