309/2006

Given i Helsingfors den 28 april 2006

Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 1223/2002 och 253/2005, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §
Behandling av anmälan och föreskrifter som meddelas den anmälningsskyldige

Inkomna anmälningar om inkvarteringslokaler samt eventuella inspektionsbesök i sådana lokaler skall meddelas polisinrättningen i det härad inom vars verksamhetsområde lokalen är belägen och räddningsmyndigheten i området. Polis- och räddningsmyndigheterna har rätt att närvara när en inspektion utförs.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 138/2004
EkUB 1/2006
RSv 4/2006

Helsingfors den 28 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.