288/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 21 maj 1999 om ordningsbotsförseelser (610/1999) 7 §, sådan den lyder i förordningarna 1038/2001 och 1255/2002, som följer:

7 §
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsutrustning

Föraren av och passagerarna i ett fordon som avses i 88 § 1 mom. i vägtrafiklagen kan för underlåtenhet att i enlighet med vägtrafiklagen använda bilbälte under körning föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot av samma storlek kan också föreläggas en förare som transporterar barn i ett fordon i strid med 88 a § i vägtrafiklagen samt förare, förmyndare eller vårdnadshavare som försummar den skyldighet som anges i 88 c § i vägtrafiklagen.

Föraren av och passagerarna i ett fordon som avses i 89 § 1 mom. i vägtrafiklagen kan för underlåtenhet att under körning använda skyddshjälm av godkänd modell föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot av samma storlek kan också föreläggas en förare för försummelse av den skyldighet som anges i 89 § 2 mom. i vägtrafiklagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Helsingfors den 20 april 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.