282/2006

Given i Helsingfors den 21 april 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 oktober 2005 om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven (834/2005) en ny 5 a § som följer:

5 a §
Överföring av referensbelopp med stöd av ett försäljningsavtal

Referensbelopp kan överföras med stöd av ett försäljningsavtal enligt artikel 17 i kommissionens förordning I.

Överföring av referensbelopp söks med blankett nummer 146 som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Ansökan om överföring av referensbelopp skall lämnas in senast den 28 april 2006.

Ansökningarna med bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.


Denna förordning träder i kraft den 26 april 2006.

Helsingfors den 21 april 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.