281/2006

Given i Helsingfors den 18 april 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 15 november 2000 om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (947/2000) 2 § 2―5 punkten som följer:

2 §

2) Finlands Hypoteksförening, för vilken Aktia Sparbank Abp är kontoförande bank,

3) för de andelsbanker som är medlemmar av Andelsbankscentralen Anl samt Helsingfors OP Bank Abp, OKO Andelsbankernas Centralbank Abp,

4) för de andelsbanker som är medlemmar av de Lokala andelsbankerna, Aktia Sparbank Abp,

5) för sparbankerna och sparbanksaktiebolagen Aktia Sparbank Abp,Denna förordning träder i kraft den 26 april 2006.

Helsingfors den 18 april 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kati Möttönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.