268/2006

Given i Helsingfors den 12 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 14 och 15 §, av dem 14 § sådan den lyder i förordning 392/1997 samt 15 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 470/1999 som följer:


14 §

Detaljhandel med genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får ske under den tid som detaljhandelsstället, enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om öppettider för detaljhandelsstället, hålls öppet för allmänheten. Försäljning är dock alltid förbjuden under alla veckodagar mellan klockan tjugoett och sju i hela landet.

Innehavaren av detaljhandelstillstånd som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen kan bedriva handel med produkter som avses i sagda tillstånd under 1 mom. nämnda tider förutsatt, att det i frågavarande försäljningsstället ligger i omedelbar närhet av eller i närä anslutning till tillverkningsstället.

15 §

Alkoholbolaget får bedriva detaljhandel med sådana alkoholdrycker som avses i 13 § alkohollagen mellan klockan nio och klockan tjugo alla vardagar, utom lördag, dagen före självständighetsdagen, på nyårsaftonen och på valborgsmässoaftonen då detaljhandel får bedrivas mellan klockan nio och aderton.

Detaljhandel är förbjuden på söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, första maj samt på julaftonen och påskaftonen.

På midsommaraftonen får detaljhandel inte bedrivas efter klockan tretton.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006.

Helsingfors den 12 april 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsrådet
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.