262/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2005/74/EG av den 25 oktober 2005 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG beträffande de föreskrivna gränsvärdena för resthalter av etofumesat, lambda-cyhalotrin, metomyl, pymetrozin och tiabendazol.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2006.

Kommissionens direktiv 2005/74/EG (32005L0074); EUT nr L 282; 26.10.2005, s. 9

Helsingfors den 31 mars 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.