260/2006

Given i Helsingfors den 6 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 25 augusti 2005 om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem (652/2005) 9 § 2 mom. som följer:

9 §
Internationella gränsövergångsställen i sjötrafik

Internationella gränsövergångsställen för fritidsbåtar är följande sjöbevakningsstationer: Aspö, Björneborg, Brahestad, Enskär, Glosholmen, Hangö, Hitis, Jussarö, Kalajoki, Karleby, Kotka, Kummelgrund, Kökar, Mariehamn, Nagu, Orrengrund, Porkala, Pörtö, Raumo, Storklubb, Susiluoto, Sveaborg, Vallgrund, Valsörarna och Virpiniemi, samt Santio och Kaskö, Kemi, Nuijamaa, Jakobstads och Nystads hamnar.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Helsingfors den 6 april 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Regeringsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.