253/2006

Given i Helsingfors den 6 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i förordningen av den 14 februari 1997 om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer (136/1997) 2 § som följer:

2 §

Denna förordning tillämpas också på personer som tjänstgör vid den krishanteringsorganisation som avses i 5 § i lagen om militär krishantering (211/2006).


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006.

Helsingfors den 6 april 2006

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.