235/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 28 mars 1996 om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Maximal lånetid

Den maximala lånetiden för ägarbostadslån är 25 år från det att lånet eller dess första rat lyftes. Om låntagaren tar ett nytt lån i stället för ägarbostadslånet, räknas den maximala lånetiden dock från det att det ursprungliga lånet eller dess första rat lyftes.

Utan hinder av 1 mom. kan den som beviljat lånet på begäran av låntagaren senare under lånetiden förlänga lånetiden till längst 27 år, om låntagarens möjligheter att sköta lånet har försämrats väsentligt på grund av sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan liknande orsak.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Lagen tillämpas på ägarbostadslån som lyfts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 214/2005
MiUB 1/2006
RSv 18/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.