223/2006

Given i Helsingfors den 30 mars 2006

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 januari 2005 om nationellt stöd till södra Finland 2005 (12/2005) 8 § som följer:

8 §
Stöd för slaktade kvigor

Stöd för kvigor som slaktats 2005 beviljas till ett belopp av högst 147 euro per slaktat djur.

För att stöd skall beviljas förutsätts att sökanden eller sökandens familjemedlem har haft kvigan i sin besittning minst två månader under de tre sista månaderna före slaktningen av djuret.

Stöd för slaktade kvigor betalas inte för sådana kvigor för vilka har betalats stöd för dikor och dikokvigor enligt 5 §.


Denna förordning träder i kraft den 5 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 2006

Minister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Michael Nylund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.