209/2006

Given i Helsingfors den 27 mars 2006

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 16 § i arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 16 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 647/2005, som följer:

16 §
Internationella sekretariatet

Chef för sekretariatet är en tjänsteman som förordnas av ministern.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 mars 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Kanslichef
Markku Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.