192/2006

Given i Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Den ändring som arbetsgruppen för vägsäkerhet inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa vid sin 43:e session antagit i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler (FördrS 33/1986) öppnad för undertecknande i Wien den 8 november 1968, vilken ändring republikens president godkänt den 9 september 2005, träder i kraft den 28 mars 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2006.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos kommunikationsministeriet, som även lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.