189/2006

Given i Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De ändringar som arbetsgruppen för vägsäkerhet inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa vid sin 43:e session antagit i den i Wien den 8 november 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986), vilka riksdagen godkänt den 25 maj 2005 och republikens president godkänt den 15 juli 2005, träder i kraft den 28 mars 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Enligt artikel 54 punkt 5 har Finland den 20 augusti 1993 gjort en reservation till punkt 4 a i annex 3 till konventionen, enligt vilken reservation Finland förbehåller sig rätten att avvika från de minimimått som i fråga om andra motorfordon och släpvagnar till dem föreskrivs för den ellipsdiagonal som utgör registreringsstatens nationalitetsmärke. Finland bibehåller reservationen oförändrad i sak, men efter ändringarna av konventionen gäller reservationen punkt 2 d(i) i annex 3 till konventionen.

3 §

Lagen av den 15 juli 2005 om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen (534/2005), som även Ålands lagting godkänt, träder i kraft den 28 mars 2006.

4 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 17/2006)

Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.