188/2006

Given i Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens presidents förordning om domännamnsförvaltning i landskapet Åland

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1556/1994 och i lag 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

Ålands landskapsregering beviljar den landskapskod ax som avses i 5 § 2 mom. i lagen om domännamn (187/2006). Landskapsregeringen behandlar och avgör även de andra förvaltningsuppgifter i anslutning till landskapskoden ax som avses i lagen om domännamn.

För behandlingen av ansökan om en landskapskod betalas en avgift, vars storlek bestäms enligt landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (Ålands författningssamling 1993:27).

Bestämmelser om överklagande av landskapsregeringens beslut i ärenden som avses i 1 mom. finns i 25 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 mars 2006.

Helsingfors den 17 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.