170/2006

Given i Helsingfors den 3 mars 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §
Upphävande av förordningen

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 23 november 2000 om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen (1014/2000) jämte ändringar.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2006.

Helsingfors den 3 mars 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.