161/2006

Givet i Helsingfors den 3 mars 2006

Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet

Republikens President befriar på begäran politices magistern, riksdagsledamoten Mari Johanna Kiviniemi från medlemskap i statsrådet och från uppdraget att vara utrikeshandels- och utvecklingsminister i utrikesministeriet samt att såsom minister handlägga ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde.

Republikens President utnämner och förordnar ekonomie magistern, politices kandidaten, riksdagsledamoten Paula Ilona Lehtomäki till medlem av statsrådet och till utrikeshandels- och utvecklingsminister i utrikesministeriet samt till minister för handläggning av ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde.

Helsingfors den 3 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.