160/2006

Given i Helsingfors den 3 mars 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Algeriet om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Valencia den 22 april 2002 ingångna Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, som godkänts av riksdagen den 9 mars 2004 och som godkänts av republikens president den 2 april 2004 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet deponerats hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 27 april 2004, är i kraft från den 1 september 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 2 april 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet med Algeriet om upprättande av en associering (253/2004), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 8 mars 2006.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 12/2006)

Helsingfors den 3 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.