146/2006

Given i Helsingfors den 23 februari 2006

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 10 mars 2005 om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005 (148/2005) 3 § som följer:

3 §
Grunderna för beviljande av tilläggsdel

Tilläggsdelen betalas i stödområdena A och B i enlighet med stödområdesindelningen i bilaga 1.

Tilläggsdelen kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten angivna andelen av det belopp av tilläggsdelen som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 0,98. Om det sammanlagda beloppet av den tilläggsdel som beviljas på basis av de godtagbara ansökningarna överstiger maximibeloppet på 55 miljoner euro, ändras stödkoefficienten.

Tilläggsdelen kan betalas högst för samma areal och motsvarande förbindelseperiod för vilken odlaren har en gällande miljöstödsförbindelse.


Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.