142/2006

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om patenträtt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministern, föreskrivs:

1 §

Det i Genève den 1 juni 2000 ingångna fördraget om patenträtt, som godkänts av riksdagen den 14 oktober 2005 och som godkänts av republikens president den 18 november 2005 samt i fråga om vilket anslutningsinstrumentet har deponerats hos generaldirektören för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten den 6 december 2005, träder i kraft den 6 mars 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 18 november 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om patenträtt (895/2005) träder i kraft den 6 mars 2006.

3 §

De bestämmelser i fördraget som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 7/2006)

Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.