119/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 februari 2006

Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning av den 20 december 2002 om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken (1212/2002) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Beloppet av de rättegångskostnader som döms ut

Rättegångskostnader som det yrkats att svaranden skall ersätta döms ut enligt yrkandet. De döms dock högst ut enligt grundtaxan eller den förhöjda taxan beroende på skuldkapitalet som följer:

Skuldkapitalet 250 euro eller mindre Skuldkapitalet över 250 euro eller vräkning
Grundtaxa 192 euro 222 euro
Förhöjd taxa 267 euro 302 euro


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Denna förordning tillämpas på rättegångskostnader som motparten döms att betala i mål som blir anhängiga den 1 mars 2006 eller efter det.

Helsingfors den 14 februari 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.