93/2006

Given i Helsingfors den 31 januari 2006

Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt med anledning av 150-årsjubileet av Ålands demilitarisering

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av 150-årsjubileet av Ålands demilitarisering präglas ett jubileumsmynt med valören 5 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av kopparlegering, av vars vikt 89 procent är koppar, 5 procent aluminium, 5 procent zink och 1 procent tenn. Halterna får variera högst ± 1 procentenhet.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 35,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 18,7 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad. På myntens cylinderyta finns inskriften AHVENANMAAN DEMILITARISOINTI 150 VUOTTA *.

På myntet finns myntutformarens och direktören för Ab Myntverket i Finlands släktnamnsinitialer M och M.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Mitt på myntets teckensida finns en reliefbild av en skärgårdstall. Delvis täckt av stammen finns i relief två tvärstreck som anger horisonten och uppe till vänster en cirkel som föreställer solen. Till vänster om stammen finns talet 150 och till höger texten ÅR, båda vågrätt i relief. Nertill går i båge från vänster till höger relieftexten ÅLANDS DEMILITARISERING.

På myntets valörsida finns nertill i relief aktern och rodret på en båt. På rorkulten sitter en duva. Ovanför relingen finns i relief årtalet 2006. Till höger om duvan finns vågrätt i relief valörbeteckningen 5 €. Till höger går i båge uppifrån ner relieftexten SUOMI FINLAND.

6 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntet framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2006.

Helsingfors den 31 januari 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.