76/2006

Given i Helsingfors den 26 januari 2006

Statsrådets förordning om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom. i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004):

1 §

Utöver vad som i 2 § i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) föreskrivs om uppgifter som kan skötas med hjälp av servicesystemet, kan med hjälp av systemet även skötas beräkning av beloppet av det stöd som avses i lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (1078/2005), uppfyllandet av arbetsgivarens deklarationsskyldighet enligt 7 § i samma lag samt den registrering av uppgifter som lämnats för uppfyllandet av deklarationsskyldigheten och som behövs för lönebokföringen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Helsingfors den 26 januari 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.