66/2006

Given i Helsingfors den 19 januari 2006

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 8 februari 2001 om Havsforskningsinstitutet (111/2001) 2 § som följer:

2 §

Havsforskningsinstitutets verksamhet styrs och övervakas av en direktion.

Kommunikationsministeriet tillsätter direktionen för tre år i sänder. Direktionen består av högst sju medlemmar, av vilka en representerar institutets personal. Kommunikationsministeriet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Överdirektören eller hans eller hennes ställföreträdare är närvarande på direktionsmötet och föredrar de ärenden som skall behandlas.

Kommunikationsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Helsingfors den 19 januari 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.