57/2006

Given i Helsingfors den 19 januari 2006

Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådan den lyder i lag 1114/2005:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2006 utan särskild debitering anses fördelade enligt följande:

1) om en privat arbetsgivare eller ett statligt affärsverk på vilket lagen om statliga affärsverk (1185/2002) tillämpas är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
2,958 30,358 69,642
5,158 60,062 39,938
6,058 65,995 34,005

2) om någon annan än en i 1 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
4,008 48,603 51,397
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2006 på basis av debitering anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 39,3 %

2) sjukförsäkringsavgift 60,7 %

3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2005 och tidigare år och som influtit under 2006 anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 53,7 %

2) sjukförsäkringsavgift 46,3 %

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Förordningen tillämpas även på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats före förordningens ikraftträdande och som har influtit den 1 januari 2006 eller därefter.

Helsingfors den 19 januari 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.