56/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Serbien och Montenegro om bistånd till utbildning i Montenegro

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Belgrad den 28 december 2005 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Serbiens och Montenegros ministerråd om bistånd till utbildning i Montenegro, som godkänts av republikens president den 11 november 2005 träder i kraft internationellt för Finlands del den 28 januari 2006 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.