55/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om upphävande av 3 § 3 mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen av den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 478/2004.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

RP 94/2005
AjUB 7/2005
RSv 178/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.